16Th1

Dịch vụ quản lý vận hành toà nhà, chung cư

Chili System Dịch vụ

Dịch vụ quản lý vận hành toà nhà, chung cư Với nỗ lực và bề dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, Independent đã và đang làm tốt nhiệm vụ của người quản lý. Phương châm phục vụ vì khách hàng, lấy lợi ích cộng đồng làm cơ sở, không ngừng nỗ lực cung […]