Tin nội bộ

Tổ chức TEAM BUILDING 2019

Nhằm tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau khoảng thời gian nỗ lực làm việc để tái tạo lại sức lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc trong thời gian sắp tới cũng như đồng thời tạo sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu thắt chặt tinh thần đoàn kết của toàn bộ nhân viên của công ty.

Công ty CP DV Quản Lý Bất Động Sản Independent đã tổ chức chương trình Teambuilding 2019 với khẩu hiệu “One Team – One Goal- Double Success” vào ngày 20/7 vừa qua