20Th7

Tổ chức TEAM BUILDING 2019

Quản Trị Independent, nghỉ dưỡng, teambuilding Tin nội bộ

Nhằm tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau khoảng thời gian nỗ lực làm việc để tái tạo lại sức lao động, khuyến khích nâng cao tinh thần làm việc trong thời gian sắp tới cũng như đồng thời tạo sự gắn bó, đoàn kết, giao lưu thắt chặt tinh thần đoàn […]