Blog

ĐIỂM KHỞI ĐẦU CHO MỘT NGÀY MỚI NĂNG ĐỘNG

Vào mỗi buổi sáng, IPS luôn xem đây là thời điểm quan trọng để cập nhật thông tin, xác định mục tiêu và phân chia công việc cho ngày mới.

Buổi họp bắt đầu với việc cập nhật thông tin từ các bộ phận khác nhau của Ban Quản Lý, bao gồm công tác bảo vệ, vệ sinh, vấn đề kỹ thuật trong tòa nhà và mọi thay đổi hoặc vấn đề cần chú ý. Đây cũng là cơ hội để các nhân sự của BQL dự án đưa ra các vấn đề hoặc thách thức mà họ đang gặp phải trong quá trình làm việc.

Trong công tác quản lý vận hành tại các dự án, mỗi buổi họp không chỉ là cơ hội để cập nhật thông tin và xác định mục tiêu, mà còn là nền tảng cho sự hợp tác và thấu hiểu giữa các thành viên trong Ban Quản Lý. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và nâng cao tinh thần cho một ngày mới đầy năng động.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết gần đây
Thư ngỏ - IPS