THỜI GIAN LÀM VIỆC

GIÁM ĐỐC TÒA NHÀ


PM-02-min.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC
 

Chức   danh công việc

 
 
Giám đốc tòa nhà   (PM)
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng Ban quản   lý
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Tổng Giám Đốc/ GĐ   khối Vận hành
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1. Đảm bảo công tác quản lý   và vận hành của tòa bộ chung cư

 

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ từ   TGĐ và các khối

 

3. Là đầu mối thông tin và xử   lý thông tin giữa Cty và Ban quản trị, cư dân

 

4. Đảm bão trãi nghiệm dịch   vụ mà Công ty mang đến cho Ban quản trị, cư dân

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Đại diện cho CĐT/ BQT  làm việc với các cơ quan chức năng trong   phạm vi trách trách nhiệm cho phép. Trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề với   Cư dân, người thuê nhà khi cần thiết

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
2
 
 

Phối hợp duy trì cơ cấu nguồn nhân lực và chương   trình đào tạo tại chỗ cho tất cả nhân viên.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
4
 
 

Giám sát, kỷ luật, đánh giá, kiểm soát nhân viên;   quản lý lịch làm việc, nghỉ phép hàng năm và nghỉ ốm.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
5
 
 

Phối hợp với kỹ sư trưởng, để sắp xếp và giám sát   việc duy trì tất cả các dịch vụ chung

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
6
 
 

Hỗ trợ Phòng Kế toán thực hiện, giám sát và kiểm   soát tất cả các thủ tục kế toán.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
7
 
 

Chịu trách nhiệm chính làm việc với nhân viên, nhà   thầu, người thuê nhà và các bên khác để giải quyết vấn phát sinh. Đảm bảo   thực hiện đúng quy định và thủ tục cho cư dân, người thuê, nhân viên, nhà   thầu, người

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
8
 
 

Tổ chức, tham dự và chủ trì các cuộc họp với các   trưởng bộ phận và nhân viên văn phòng quản lý.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
9
 
 

Kiểm tra và ký thông báo, báo cáo, hồ sơ và các   tài liệu liên quan khác.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
10
 
 

Báo cáo công tác cho BGĐ

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
11
 
 

Triển khai công việc và kế hoạch đào tạo tại chỗ   cho tất cả nhân viên khi cần thiết.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
12
 
 

Thực hiện các biện pháp để cải thiện cơ sở vật   chất và giám sát bộ phận M / E để kiểm soát việc bảo trì cho tòa nhà.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
13
 
 

Đưa ra khuyến nghị cho chủ sở hữu về việc sửa chữa   và bảo trì

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
14
 
 

Phối hợp với Phòng Kế toán và quản lý chi tiêu tài   chính hiệu quả, phù hợp với ngân sách hoạt động hàng năm đã được BQT/ CĐT phê   duyệt.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
15
 
 

Lập ngân sách hoạt động hàng năm, ngân sách cho   tòa nhà, với sự hỗ trợ của Phòng Kế toán.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
16
 
 

Thực hiện các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến công   tác vận hành, bảo hiểm.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TT
 
 
Quyền Hạn
 
 
1
 
 
Chịu   trách nhiệm với mọi hoạt động tại dự án được phân công quản lý
 
 
2
 
 
Kiểm   tra, giám sát các hoạt động của nhân viên Ban quản lý
 
 
3
 
 
Đề   bạt, khen thưởng, kiến nghị xử lý các trường có thành tích hoặc các trường   hợp vi phạm
 
CRM form will load here