THỜI GIAN LÀM VIỆC

KỸ THUẬT TÒA NHÀ


Nhân viên kỹ thuật.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Nhân viên kỹ thuật   tòa nhà
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng Ban quản   lý dự án
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Kỹ sư trưởng, Trợ   lý, Tổ trưởng
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1. Đảm bảo sự vận hành của các thiết bị kỹ thuật trong   tòa nhà

 

2. Chăm sóc khách hàng

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Thường xuyên kiểm tra, kiểm   soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, điều hòa không   khí, PCCC, Camera….đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đúng quy trình, quy   chuẩn, an toàn và hiệu qủa

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
2
 
 

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
3
 
 

Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật.   Khắc phục, sửa chữa các   sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
4
 
 

Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
5
 
 

Hỗ trợ sửa chữa cho các căn hộ theo sự phân công

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   tuần
 
 
6
 
 

Hỗ trợ dự án khác theo sư điều động

 
 
Báo   cáo kết quả công việc
 
 
Hằng   tháng
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STT
 
 
Quyền   hạn
 
 
1
 
 
Báo cáo cho quản lý trực tiếp   các phát sinh liên quan đến kỹ thuật tòa nhà
 
 
2
 
 
Kiểm tra và bàn giao khi kết   thúc ca làm việc
 
CRM form will load here