THỜI GIAN LÀM VIỆC

GIÁM SÁT DỊCH VỤ


Giám sát chất lượng dịch vụ.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Giám sát chất lượng   dịch vụ
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng Ban quản   lý dự án
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Giám đốc tòa nhà
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Trụ sở chính hoặc   các dự án của công ty
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1. Giám sát đánh giá, kiểm tra các yếu tố về cảnh quan,   vệ sinh, môi trường, an ninh ... tại dự án với các đơn vị cung ứng dịch vụ   của công ty

 

2. Chăm sóc khách hàng

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Tiến hành công tác kiểm tra checklist mỗi ngày   trên hệ thống của đội vệ sinh, an ninh, bào vệ, cây xanh, cảnh quan, hồ bơi (   tùy theo dự án chung cư)

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
2
 
 

Kiểm tra các thông báo, bảng hiệu, bảng chỉ dẫn   đảm bảo luôn được cập nhật và chính xác

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
3
 
 

Tham dự và xác nhận biên bản cuộc họp với Ban quản   lý

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
4
 
 

Ghi nhận công việc được giao; Báo cáo công việc   trực tiếp theo tiến độ và khi hoàn thành công việc; Sau đó ghi nhận trên hệ   thống; Mỗi ngày gặp trưởng ban 02 lần (đầu giờ sáng và đầu giờ chiều để nhận   việc)

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   tuần
 
 
5
 
 

Lập các biên bản vi phạm (nếu có)

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
6
 
 

Tổng hợp các hồ sơ, biên bản để cung cấp cho   Trưởng ban liên quan đến dịch vụ.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   wtuần
 
 
7
 
 

Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   tháng
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TT
 
 
Quyền hạn
 
 
1
 
 
Đôn   đốc nhắc nhở các bộ phân/ đối tác cung ứng thực hiện đúng yêu cầu công việc   đã thõa thuận
 
 
2
 
 
Thông   báo, khiển trách, và phối hợp trưởng ban xử lý các trường hợp sai phạm, hoặc   không đạt yêu cầu chất lượng

CRM form will load here