THỜI GIAN LÀM VIỆC

LỄ TÂN TÒA NHÀ

Lễ tân tòa nhà.jpg

1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Nhân viên Lễ tân tòa   nhà
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Văn phòng ban quản   lý
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Giám đốc tòa nhà
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

1.   Là nơi tiếp nhận, ghi nhận các thông tin của cư dân, đối tác và

 

2.   Đảm nhậm và giải quyết kịp thời các thông tin phản ảnh

 

3.   Chăm sóc khách hàng

 
3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 

Trực tiếp tại Quầy Lễ tân tòa nhà để Tiếp nhận   thông tin, phản ánh, yêu cầu từ khách hàng (tại BQL hoặc qua điện thoại) sau   đó xử lý hoặc chuyển tới bộ phận liên quản xử lý.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
2
 
 

Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký từ khách hàng, chuyển   giao hồ sơ đến Trưởng ban ký duyệt (đăng ký thi công sửa chữa, vận chuyển   hàng hóa ra vào, đăng ký đậu xe…)

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
3
 
 

Tiếp nhận/ chuyển giao công văn, thông báo của BQL   và BQT. Lưu trữ hồ sơ, công văn, thông báo theo quy định.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
4
 
 

Triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng app,   momo. Hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng trong khả năng cho phép (kiểm tra phí điện,   nước,….)

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
5
 
 

Thu các loại phí: phí quản lý, điện, nước, gas,   internet, điện thoại, tivi…. Và hỗ trợ khách hàng thanh toán các loại phí thu   hộ đã thu. Báo cáo Quỹ tồn mỗi ngày.

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   tuần
 
 
6
 
 

Ban hành các thông báo liên quan đến khu vực đảm   trách

 
 
Báo   cáo công việc
 
 
Hằng   tuần
 
 
7
 
 

Một số công việc phát sinh theo từng thời điểm

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TT
 
 
Quyền hạn
 
 
1
 
 
Báo cáo trưởng ban các vấn đề   phát sinh/ khiếu nại từ Cư dân dự án
 
 
2
 
 
Từ chối giải quyết các thâng   tin không nằm trong phạm vi Lễ tân tòa nhà
CRM form will load here