THỜI GIAN LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN HỒ BƠI

Untitled-3-04-min.jpg


1.         THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

 

Chức   danh công việc

 
 
Nhân viên Hồ bơi
 
 

Bộ phận   làm việc

 
 
Hồ Bơi – Dự án
 
 

Cấp   trên trực tiếp

 
 
Giám đốc tòa nhà
 
 

Địa điểm   làm việc

 
 
Các dự án công ty   quản lý và phân công
 

2.         MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC

 

Hỗ trợ cư dân sử dụng Dịch vụ hồ bơi của dự   án nhằm đảm bảo sức khỏa và an toàn cho cư dân

 

3.         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
TT
 
 
Nhiệm vụ
 
 
Bằng chứng công việc
 
 
Tần suất
 
 
1
 
 
Vận hành hệ thống kỹ thuật   của hồ bơi trong tòa nhà
 
 
Báo cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
2
 
 
Hướng dẫn khách sử dụng hồ   bơi
 
 
Báo cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
3
 
 

Thường   xuyên và vệ sinh khu vực hồ bơi, các thiết bị xung quanh khu vực hồ bơi để   đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh

 
 
Báo cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
4
 
 
Bảo đảm sự an toàn quanh khu   vực hồ bơi cho người sử dụng
 
 
Báo cáo công việc
 
 
Hằng   ngày
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TT
 
 
Quyền hạn
 
 
1
 
 
Từ chối với những cư dân/ khách không tuân thủ nội quy   tại khu vực hồ bơi
 
 
2
 
 
Báo cáo các Trưởng ban khi có sự cố ngoài ý muốn
 
 

4.         MỐI QUAN HỆ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 
Bên trong
 
 
Cấp trên
 
 
Trưởng ban quản lý tòa nhà
 
 
Ngang cấp
 
 
Nhân viên
 
 
Cấp dưới
 
 
Không
 
 
Bên ngoài
 
 
Cơ quan hành   chính nhà nước
 
 
 
 
Khách hàng
 
 
Ban   quản trị dự án, Cư dân dự án
 
 
Khác
 
 
Đối   tác cung ứng dịch vụ
 

5.         CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

 
Công cụ, phương   tiện làm việc
 
 

Đồng phục

 
 
Điều kiện
 
làm việc
 
 
Vệ sinh môi   trường
 
 
Cường độ, tính   chất lao động
 
 
Mức thay đổi   nơi làm việc
 
 
Bình thường    
 
 
x
 
 
Bình thường
 
 
x
 
 
Không hoặc rất ít
 
 
x
 
 
Độc hại
 
 
 
 
Nặng nhọc, nguy hiểm
 
 
 
 
Không thường xuyên
 
 
 
 
Đặc biệt độc hại
 
 
 
 
Đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm
 
 
 
 
Thường xuyên
 
 
 

6.         YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ CỦA CHỨC DANH CÔNG VIỆC

 
1
 
 
Trình độ chuyên môn
 
 
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành TDTT.   Huấn luyện TDTT...
 
 
2
 
 
Kỹ năng ngoại ngữ
 
 
 
 
3
 
 
Kỹ năng tin học
 
 
 
 
4
 
 
Kỹ năng chuyên môn
 
 
Có chứng chỉ cứu hộ, cứu nạn hoặc huấn luyện viên
 
 
 
5
 
 
Kỹ năng khác
 
 
Có kỹ năng giao tiếp
 
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 
 
6
 
 
Thâm niên công tác chuyên môn
 
 
01 năm
 
 
7
 
 
Yêu cầu khác
 
 
Sức khỏe ổn định
 
CRM form will load here