THỜI GIAN LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI (C&B)

:{} Mô tả công việc
 • Thực hiện công tác chấm công hằng ngày, hàng tuần, hằng tháng cho toàn thể nhân viên Công ty;
 • Quản lý toàn bộ các ngày nghỉ Theo luật định bao gồm ngày Phép, nghỉ Lễ, nghỉ ốm, thai sản và các ngày nghỉ khác;
 • Tính lương định kỳ;
 • Tính lương hiệu quả công việc (KPI);
 • Theo dõi và quản lý các mức phải thu theo qui định nhà nước;
 • Thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội;
 • Quản lý hợp đồng lao động, theo dõi tái ký;
 • Lập các báo cáo lao động tiền lương định kỳ;
 • Công tác về xét lương, nâng bậc, khen thưởng. Cập nhật và phổ biến các chế độ chính sách pháp luật với người lao động;
 • Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ cho cơ quan nhà nước;
 • Một số công việc phát sinh theo các thời điểm.
:{} Quyền lợi được hưởng
 • Lương tháng 13;
 • Phép năm;
 • Thưởng Lễ, Tết;
 • Du lịch, Teambuilding hàng năm;
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Được cấp đồng phục, máy tính;
 • Xét nâng lương hàng năm;
 • Thưởng thâm niên.
:{} Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành QT Nhân sự, lao động tiền lương, QTKD và các ngành nghề liên quan;
 • Tiếng Anh cơ bản;
 • Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là mảng Excel;
 • Am hiểu các chế độ chính sách cho người lao động, Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn;
 • Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, Kỹ năng tổ chức tốt;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự C&B.
:idea: Hình thức ứng tuyển:CRM form will load here