THỜI GIAN LÀM VIỆC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

:idea: Mô tả công việc
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ;
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất;
 • Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp;
 • Chịu trách nhiệm mở rộng mối quan hệ và huy động nguồn vốn từ các định chế Tài chính;
 • Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của khối tài chính kế toán;
 • Giám sát, xây dựng và triển khai các nghiệp vụ tài chính – kế toán đến các dự án/ Ban quản lý;
 • Một số công việc phát sinh  theo từng thời điểm.
:idea: Quyền lợi được hưởng
 • Lương tháng 13;
 • Phép năm;
 • Thưởng Lễ, Tết;
 • Du lịch, Teambuilding hàng năm;
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Được cấp đồng phục, máy tính;
 • Xét nâng lương hàng năm;
 • Thưởng thâm niên.
:idea: Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán tài chính;
 • Tiếng Anh cơ bản;
 • Thành thạo vi tính văn phòng;
 • Khả năng am hiểu về Luật và phần mềm Kế toán chuyên dụng, phân tích đầu tư trong các công ty bất động sản hoặc kinh nghiệm phân tích trong Quỹ đầu tư, tài chính;                  
 • Khả năng lập và thẩm định dự án đầu tư;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, biết quản lý - điều hành đội ngũ nhân sự;
 • Am hiểu về ứng dụng Công nghệ thông tin (IT) trong quản lý điều hành;
 • Có năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kế hoạch;
 • Kỹ năng xử lý phân tích số liệu;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Ưu tiên các chứng chỉ liên quan đến tài chính kế toán.
:{} Hình thức ứng tuyển:
CRM form will load here