THỜI GIAN LÀM VIỆC

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

8)  Mô tả công việc
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế , lập quyết toán các dự án;
 • Theo dõi công nợ mộ số dự án. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các dự án phụ trách;
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV;
 • Một số công việc phát sinh theo từng thời điểm.
8) Quyền lợi được hưởng
 • Lương tháng 13;
 • Phép năm;
 • Thưởng Lễ, Tết;
 • Du lịch, Teambuilding hàng năm;
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Được cấp đồng phục, máy tính;
 • Xét nâng lương hàng năm;
 • Thưởng thâm niên.
8) Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính;
 • Tiếng Anh cơ bản;
 • Thành thạo vi tính văn phòng;
 • Am hiểu về Luật và phần mềm Kế toán chuyên dụng;
 • Có năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kế hoạch;
 • Giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả;
 • Kỹ năng xử lý số liệu;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán;
 • Đảm bảo có tính trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
:!: Hình thức ứng tuyển:


CRM form will load here