THỜI GIAN LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

:{} Mô tả công việc
 • Thực hiện thanh toán cho các hồ sơ và các hợp đồng, các hóa đơn của các đối tác cung ứng dịch vụ;
 • Thực hiện thanh toán cho các chi phí liên quan đến văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, và các chi phí khác;
 • Giải quyết các chi phí liên quan đến mục đích kinh doanh của công ty;
 • Theo dõi các công nợ của công ty;
 • Quản lý các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán;
 • Lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định;
 • Một số công việc phát sinh theo từng thời điểm.
:{} Quyền lợi được hưởng
 • Lương tháng 13;
 • Phép năm;
 • Thưởng Lễ, Tết;
 • Du lịch, Teambuilding hàng năm;
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Được cấp đồng phục, máy tính;
 • Xét nâng lương hàng năm;
 • Thưởng thâm niên.
:{} Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng  trở lên các chuyên ngành Kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Tiếng Anh cơ bản;
 • Hiểu biết về các phần mềm như Kế toán, Misa;
 • Có kỹ năng giao tiếp, khả năng chăm sóc khách hàng;
 • Biết xử lý các số liệu kế toán;
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
:idea: Hình thức ứng tuyển:
CRM form will load here