Những ngày qua, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trở nên phức tạp, khó lường với số ca nhiễm tăng ở mức đáng lo ngại. Với mong muốn bảo vệ sức khỏe toàn diện, tại các dự án IPS đang quản lý chúng tôi nhanh chóng phối hợp với cơ quan y tế tổ chức các buổi xét nghiệm cho toàn nhân viên Ban Quản Lý tòa nhà. 

  Với sứ mệnh của Ban Quản Lý, chúng tôi phải chăm sóc và đảm bảo sự an toàn cho Cư dân thế nên IPS luôn phải có trách nhiệm tiên phong trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác lấy mẫu xét nghiệm sàn lọc cho toàn thể nhân viên đồng thời giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng.

Tại các điểm lấy mẫu, nhân viên IPS đảm bảo giãn cách, tránh ùn ứ, lây nhiễm chéo, thực hiện đúng nguyên tắc 5K.

Từ những ngày đầu phòng, chống dịch IPS luôn tuyên truyền và nhắc nhở nhân viên Ban Quản lý phải có ý thức tự bảo vệ bản thân và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cùng Chỉ Thị 16 của Chính Phủ mới có thể vững vàng ở tuyến đầu đảm bảo phòng, chống dịch cho Cư dân khỏi nguy cơ lây nhiễm.

 INDEPENDENT - Hơn Cả Dịch Vụ