INDEPENDENT CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỤM NHÀ CHUNG CƯ HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B & C
14/04/2021
INDEPENDENT CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỤM NHÀ CHUNG CƯ HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B & C