THỜI GIAN LÀM VIỆC
TÌM KIẾM CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VÀ

TRỞ THÀNH 1 TRONG SỐ 200 + NHÂN VIÊN CỦA IPS

Ở IPS, VỚI NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN, CHÚNG TÔI LUÔN COI TRỌNG MẢNG NHÂN SỰ - NHÂN TỐ MANG LẠI SỰ THÀNH CÔNG CHO IPS Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. 

LÀM HẾT LỰC, CHƠI HẾT SỨC

IPS tìm mọi cơ hội để nhân viên có thể giải trí & gắn kết với nhau hơn

ĐI CÙNG CÔNG NGHỆ, LÀM VIỆC THẬT DỄ

IPS luôn là một trong những công ty tiên phong về mặt công nghệ trong ngành quản lý và vận hành bất động sản. Chúng tôi áp dụng công nghệ 4.0 với sự hỗ trợ của phần mềm Bitrix24 để đồng bộ hóa và số hóa các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.